Cyberverzekering

Hiscox CyberClear cyberverzekering

"Houd de schade zo beperkt mogelijk"

Binnen 4 weken zicht op actuele cyberrisico’s
en de weerbaarheid van uw netwerk

Cybersterk werkt samen met Hiscox om het niveau van bescherming tegen cybercriminaliteit van organisaties op een hoger niveau te brengen en schade te minimaliseren. 

Met de CyberSterkbox krijgt u inzicht in de kwetsbaarheden en bedreigingen die zich in uw netwerk bevinden. De box wordt kosteloos bij u geplaatst. U kunt bestaande uitdagingen oplossen en zo het risico op datalekken verminderen.

CyberSterk detecteert van alle aangesloten apparatuur in uw netwerk (servers, computers, printers, ip-camera’s, Internetof-Things, etc.) of het afwijkend gedrag vertoont. Op basis van de communicatie van een apparaat in het netwerk is met grote zekerheid vast te stellen of dit ‘normaal’ of afwijkend gedrag is.

Naast de tijdens de proefperiode geplaatste CyberSterkbox, wordt bij afname van CyberSterk ook uw website gescand op kwetsbaarheden. Zodra er een verhoogd risico geconstateerd wordt, gaat er een alarm af en ontvangt u een e-mail met detailinformatie. Er kunnen dan maatregelen worden getroffen om de besmetting, door bijvoorbeeld een virus of malware, weg te nemen.

In de persoonlijke CyberSterk-omgeving kunt u in meer detail bekijken wat er zich afspeelt in uw netwerk of op uw website.

De nieuwe Europese verordening (GDPR of AVG) vereist dat organisaties de juiste maatregelen treffen om persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers veilig te stellen en misbruik hiervan te voorkomen. Detectie van afwijkende communicatie met het internet is dan een adequaat hulpmiddel om datalekken tegen te gaan en aan de wet te kunnen voldoen.

Hiscox service

Hiscox is als innovatieve verzekeraar continu bezig met de ontwikkelingen in de markt. Ook met die van cybercriminaliteit. Op basis van nieuwe inzichten passen wij voortdurend onze producten en diensten aan. Met de blijvend groeiende dreiging van cybercrime is het van groot belang voortdurend een stap vooruit te denken. 

Door bewustwording van risico’s te vergroten in combinatie met de CyberClear by Hiscox verzekering en ons Cyber Incident Response plan, kunnen wij die risico’s en de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken.

Hoe zou een cyberaanval er in de echte wereld uitzien?

De kracht van CyberSterk en CyberClear cyberverzekering

Voordelen CyberClear verzekering

Verzekerd tegen de gevolgen van hacking

Wilt u meer informatie over deze diensten?

Download de brochure

 CyberSterk, de voordelen:

CyberSterk-dashboard met daarin:

CyberSterk + CyberClear

Een CyberSterke combinatie.

CyberSterk Monitort, detecteert, scant en analyseert de cyberbedreigingen en Hiscox CyberClear cyberverzekering dekt de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercrime. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Door het bundelen van de krachten met Hiscox zetten CyberSterk en Hiscox de volgende stap in cyberdienstverlening voor ondernemers.

Kans op schade bij

Brand

1 op 8000 (CBS)

Inbraak

1 op 250 (CBS)

Cyber

1 op 9 (NCSC)