Privacyverklaring

Jouw privacy vinden wij erg belangrijk. Wij houden ons aan de geldende privacywetgeving: de AVG. Dit betekent ook dat wij transparant zijn in onze verwerkingen van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou verwerken. Heb je vragen die niet beantwoord worden door deze verklaring? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vind je onderaan.

Let op: als onze dienstverlening verandert, dan passen wij ook deze privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Huidige versie: 22 maart 2021

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee jij geïdentificeerd kan worden. Wij verwerken persoonsgegevens van jou – die je in de meeste gevallen zelf aan ons verstrekt – zodat wij jou een dienst kunnen leveren of ondersteuning/support kunnen bieden. De volgende persoonsgegevens kunnen wij over jou verwerken:

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, persoonsgegevens die je mogelijk zelf actief verstrekt in een e-mail aan support, IP-adres, MAC-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt, de pagina’s die je bekijkt.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals informatie over jouw gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakvereniging) en vragen ook uitdrukkelijk om deze niet aan ons te overhandigen.

Wat is het doel en de grondslag?

Wij gebruiken bovenstaande gegevens om te analyseren hoe vaak de website cybersterk.nl wordt bezocht. Ben je klant van CyberSterk, dan verwerken wij ook de rest van de genoemde gegevens om je CyberSterk te kunnen leveren.

De huidige verwerkingen vinden plaats op basis van de grondslag: uitvoeren overeenkomst (leveren van product of dienst incl. activiteiten vooraf die tot een eventuele overeenkomst leiden).

Worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen jouw gegevens alleen met partijen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van CyberSterk. Met deze partijen maken wij afspraken over hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens. In uitzonderlijke gevallen kunnen gegevens gedeeld worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om aangifte te doen van strafbare feiten. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics voor het analyseren van gedrag van bezoekers van onze website.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan we ze nodig hebben. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht, dan houden wij ons uiteraard aan deze bewaartermijnen.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens.

Heb je vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of vermoed je misbruik van jouw gegevens? Neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan dit statement.

Welke rechten heb jij?

Binnen de AVG heb jij diverse rechten. Jij kunt:

  • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben en wat we daarmee doen;
  • jouw persoonsgegevens laten corrigeren in geval van fouten;
  • jouw persoonsgegevens laten verwijderen;
  • in geval van verstrekte toestemming deze ook weer intrekken;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens;
  • een klacht indienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wil je contact met ons?

Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor het beantwoorden van je vragen over de persoonsgegevens die we van jou verwerken, deze privacyverklaring of als je meer wilt weten over onze verwerkingen. Je kunt mailen naar support@cybersterk.nl of ons op werkdagen bellen tussen 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 085 – 006 11 70.